Okres kwarantanny – jakie świadczenia przysługują i jakie dokumenty przekazać do ZUS


Pytanie:

Nasz pracownik wrócił z zagranicy. Wiemy, że musi on odbywać kwarantannę. Chcielibyśmy upewnić się, jakie świadczenia się z tym wiążą i jakie dokumenty należy złożyć do ZUS.

Odpowiedź:

Osoba, która przekracza granicę, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. Pracownik, który odbywa kwarantannę, może w tym okresie pracować zdalnie, o ile w danej sytuacji jest to możliwe. Wtedy pracodawca za ten okres wypłaca mu wynagrodzenie. I tego okresu kwarantanny nie należy wykazywać w dokumentach składanych do ZUS. Nie zawsze jednak praca zdalna jest możliwa. Jeżeli w okresie kwarantanny pracownik nie będzie wykonywał pracy, będą mu przysługiwały świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.

W przypadku pracownika za 33 dni przysługuje mu wynagrodzenie za czas choroby (za 14 dni, gdy pracownik w poprzednim roku ukończył 50 lat), a za kolejne okresy zasiłek chorobowy. W przypadku gdy pracownik w tym roku nie chorował, to za okres kwarantanny należne jest wynagrodzenie chorobowe. Pracodawca wynagrodzenie to wykazuje w raporcie ZUS RSA z kodem 331 (wynagrodzenie za czas choroby). Osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie powinna złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny. Na tej podstawie przysługują jej świadczenia. Pracodawca wypłaca zawsze wynagrodzenie za czas choroby. Zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca, jeżeli jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Jeżeli płatnik nie jest uprawniony w danym roku do wypłaty zasiłków, zasiłki te wypłaca ZUS.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491).

Autor: Andrzej Radzisław radca prawny specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
wiper-pixel