Przedsiębiorca nie poniesie konsekwencji braku pouczenia ZUS o zakończeniu ubezpieczenia chorobowego


Jeżeli ZUS nie pouczy osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która korzystała z zasiłku macierzyńskiego, o obowiązku zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po zakończeniu pobierania tego zasiłku, ubezpieczenie to będzie obowiązywało wstecznie od tej daty, nawet jeżeli z usprawiedliwionych powodów osoba ta nie zdążyła zgłosić się do ZUS w terminie 7 dni.Wyrok Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2020 r., sygn. I UK 311 /18

Dołącz do prenumeratorów publikacji

"Serwis płatnika ZUS"

Sprawdź ofertę »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła


wiper-pixel