Interpretacja ZUS wydana po decyzji w sprawie zaległości składkowych nie jest wiążąca


Jeżeli wnioskodawca uzyskał interpretację ZUS już po otrzymaniu od Zakładu decyzji w sprawie uregulowania zaległości składkowych z tytułu opłaconych przez niego noclegów dla oddelegowanych do pracy za granicą pracowników, to nie jest ona wiążąca i wnioskodawca nie może powoływać się na nią przed sądem. Wyrok Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2020 r., sygn. I UK 346/18

Dołącz do prenumeratorów publikacji

"Serwis płatnika ZUS"

Sprawdź ofertę »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła


wiper-pixel