Umowa zlecenia o prowadzenie rodzinnego domu dziecka – co ze zgłoszeniem do ubezpieczeń obojga małżonków


Pytanie:

Między starostą (zleceniodawca) a małżonkami panią (zleceniobiorcy) została zawarta umowa zlecenia o prowadzenie rodzinnego domu dziecka na okres 5 lat. W umowie zlecenia zawarto zapis, że wynagrodzenie z tytułu tej umowy przysługuje jednemu z małżonków, tj. żonie. Taki zapis wynika z art. 62 ust. 4 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Żona na podstawie złożonego oświadczenia z tytułu zawartej umowy zlecenia została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. W umowie zlecenia jest zapis, że w przypadku choroby lub dłuższej nieobecności w miejscu sprawowania pieczy zastępczej świadczenie przysługuje drugiemu małżonkowi, tj. mężowi na podstawie wystawionego przez niego rachunku. Czy mąż powinien być zgłoszony do ubezpieczeń w okresie, gdy z tytułu zawartej umowy zlecenia nie będzie pobierał wynagrodzenia i czy raporty rozliczeniowe powinny być wykazywane jako zerowe?

Dołącz do prenumeratorów publikacji

"Serwis płatnika ZUS"

Sprawdź ofertę »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła


wiper-pixel