Przekroczenie 30-krotności w 2019 r. - składki i druki


Po osiągnięciu przez ubezpieczonego rocznej kwoty granicznej płatnik powinien zaprzestać naliczania składek emerytalno-rentowych oraz obciążeń na FEP. W miesiącu przekroczenia spoczywa na nim obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy wymiaru wspomnianych należności, a ewentualne nieprawidłowości będą wymagać korekty. Zaniechanie poboru składek emerytalno-rentowych wpływa z kolei na wysokość składki zdrowotnej oraz sposób wypełniania formularzy ubezpieczeniowych. W niektórych sytuacjach wymagany będzie dodatkowy raport imienny.

Dołącz do prenumeratorów publikacji

"Serwis płatnika ZUS"

Sprawdź ofertę »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła


wiper-pixel