Rozliczenie zarobkujących emerytów i rencistów do 28 lutego 2019 r.


Obowiązki, które ciążą na pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudniającym pracownika uprawnionego do emerytury lub renty można podzielić – z uwagi na okres wymagany do ich dopełnienia – na dwie grupy. Po pierwsze, pracodawca i zleceniodawca zobowiązali są niezwłocznie powiadomić ZUS o zatrudnieniu emeryta lub rencisty lub o zawarciu z nim innej umowy objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Po drugie, po zakończeniu roku kalendarzowego podmioty te mają obowiązek powiadomienia ZUS o wysokości przychodu uzyskanego w minionym roku przez zatrudnionego emeryta lub rencistę.

Dołącz do prenumeratorów publikacji

"Serwis płatnika ZUS"

Sprawdź ofertę »

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła


wiper-pixel