Jakie są skutki regulowania w całości zaległych składek ZUS przez pracodawcę za byłego i obecnego pracownika?

Pytanie:

W związku z przeprowadzoną kontrolą ZUS zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zawartych umów podwykonawstwa z firmami X i Y które zatrudniały naszych pracowników na umowy zlecenia, czego konsekwencją zostały wydane decyzje ZUS stwierdzające konieczność opłacenia składek za aktualnych i byłych pracowników którzy w okresie świadczenia pracy z tytułu umów zleceń pozostawali w stosunku pracy. Po zakończonym procesie sądowym decyzje ZUS zostały podtrzymane. ZUS sporządził korekty raportów i zwrócił się z nakazem zapłaty należnych składek wraz z odsetkami. Czy w związku z koniecznością opłacenia składek przed dochodzeniem ich zwrotu od pracownika należy w/w składki (tj. finansowane ze środków pracownika) zaliczyć do przychodu pracownika w miesiącu ich opłacenia potrącić składki i podatek? Czy podstawę tego przychodu będą stanowiły wyłącznie składki czy też składki z odsetkami za ich nieterminową wpłatę?

Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Serwis płatnika ZUS
zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Zapomniałeś hasła ?

kliknij tutaj

Zostań subskrybentem publikacji Serwis płatnika ZUS

ZOBACZ OFERTĘ