Jakie informacje musi przekazywać do ZUS płatnik składek?

Płatnicy składek, czyli pracodawcy muszą wywiązywać się z wielu obowiązków informacyjnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz zgłoszenia do ubezpieczeń pracownika wraz z członkami rodziny i późniejszego wyrejestrowania z nich – co pracodawcom nie sprawia raczej problemów, muszą też na bieżąco informować ZUS o wielu zdarzeniach mających miejsce w trakcie trwającego stosunku pracy – o czym z kolei często zapominają. Dodatkowe problemy stwarza konieczność opracowania we własnym zakresie niektórych formularzy.Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń