Zasiłek po zakończeniu umowy o pracę powinien być liczony jak dla pracownika

Były pracownik, mający zarejestrowaną jeszcze w okresie zatrudnienia działalność gospodarczą od której nie odprowadzał składek ZUS, który po ustaniu zatrudnienia jest nadal niezdolny do pracy i pobiera zasiłek chorobowy, powinien mieć ustaloną wysokość zasiłku z uwzględnieniem wynagrodzenia za pracę uzyskanego od pracodawcy przed zachorowaniem – pod warunkiem, że nie będzie prowadził po ustaniu zatrudnienia działalności gospodarczej. Jeżeli mimo niezdolności do pracy, będzie ją kontynuował po zakończeniu umowy o pracę, utraci prawo do zasiłku. Tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 18 lipca 2018 r. (sygn. III UZP 2/18).

Przekroczenie tzw. trzydziestokrotności – jak skorygować brak składek na FP i FGŚP

Pytanie: W 2017 r., po przekroczeniu przez pracownika rocznej kwoty granicznej, zaprzestaliśmy opłacania składek również na FEP, FP i FGŚP. Jak skorygować ten błąd oraz co z dokumentami rozliczeniowymi w tej sytuacji?

Możliwość przeliczenia emerytury tylko gdy emeryt podejmie pracę

Należności, które pracodawca wypłacił pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie porozumienia stron i po dacie przyznania emerytury, nie stanowią podstawy do ponownego przeliczenia emerytury w trybie art. 110a ustawy emerytalnej. Wynika to z uchwały Sądu Najwyższego z 18 lipca 2018 r. (sygn. III UZP 3/18).

E-ZLA będzie mógł wystawiać asystent medyczny

W ustawie chorobowej przewidziane są zmiany dotyczące tego, że od 1 października 2018 r. w imieniu lekarza asystent medyczny będzie mógł wystawiać e-zwolnienia. Takie rozwiązanie znajduje się w projekcie zmian w przepisach zasiłkowych przyjętych przez rząd w lipcu.

Dlaczego nadal warto zatrudniać uczniów i studentów w czasie wakacji?

W trakcie odbywania nauki studenci i uczniowie często podejmują pracę zarobkową. Zwykle są to umowy cywilnoprawne, chociaż umowy o pracy również się pojawiają. Jedną z podstawowych kwestii, którą należy w tym przypadku rozstrzygnąć jest podleganie bądź nie ubezpieczeniom. Powszechnie wiadomo, że opłaca się pod względem oszczędności składkowych zawierać umowy zlecenia z uczniami i studentami do ukończenia 26. roku życia. Powstają tu jednak w wątpliwości w przypadku, gdy taki zleceniobiorca kończy szkołę albo po zakończeniu studiów I stopnia podejmuje studia magisterskie. Jak tutaj rozstrzygać obowiązek podlegania ubezpieczeniom.

Czy naliczać składki od wypłaty nadgodzin za ubiegły rok zasądzonej przez sąd?

Pytanie:  Jeden z naszych pracowników wygrał w sądzie sprawę o wypłatę nadgodzin za ubiegły rok. Co ważne, przekroczył wtedy kwotę graniczną, tzw. trzydziestokrotność. Czy powinniśmy naliczyć od nich składki oraz jak wykazać taką wypłatę w dokumentach rozliczeniowych?

Pracownik odmawia podpisania protokołu po kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia – czy można wstrzymać wypłatę zasiłku

Pytanie: W wyniku przeprowadzonej przez nas kontroli prawidłowości wykorzystania okresu zwolnienia lekarskiego zostało potwierdzone, że w czasie choroby podwładny pracował przy zbiorze truskawek. Po kontroli sporządzono protokół, którego pracownik nie podpisał. Czy mimo braku podpisu możemy wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego?

Dzięki e-składce w 2018 r. wyższe wpływy ze składek do ZUS

Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 145,9 mld zł trafiło od stycznia do ZUS z wpłat ze składek przekazywanych przez przedsiębiorców na nowe, indywidualne rachunki. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku są to wpływy wyższe o ok. 10%.