• WSZYSTKIE
  • 2020
  • 2019

Artykuły

Wynagrodzenie akordowe, nadgodziny i dodatkowe zlecenie – jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku

Pytanie: Pracownik w maju 2019 r. sprawował opiekę nad chorą matką. Jest on zatrudniony w firmie od 7 października 2018 r. z wynagrodzeniem akordowym, czyli jego wynagrodzenie jest zmienne. Oprócz wynagrodzenia zmiennego ma prawo także do wynagrodzenia za nadgodziny. Dodatkowo ma jeszcze zawartą z nami umowę zlecenia od 1 listopada 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. Przychód pracownika wynosił: za październik 2018 r. – z umowy o pracę 1.500 zł, z umowy zlecenia 600 zł, za listopad 2018 r. – z umowy o pracę 1.600 zł, z umowy zlecenia 480 zł, za grudzień 2018 r., za 17 dni przepracowanych – z umowy o pracę 2.700 zł (w tym miesiącu pracownik był chory i otrzymał zasiłek chorobowy, miał obowiązek przepracować 22 dni) oraz dodatkowo 300 zł (brutto) za nadgodziny i z umowy zlecenia 300 zł, za styczeń 2019 r. – z umowy o pracę 3.800 zł + 360 zł (brutto) za nadgodziny i z umowy zlecenia 400 zł, za luty 2019 r. – z umowy o pracę 4.200 zł i z umowy zlecenia 500 zł, za marzec 2019 r. – z umowy o pracę 3.900 zł i z . umowy zlecenia 600 zł, za kwiecień 2019 r. – z umowy o pracę 3.600 zł + 280 zł (brutto) za nadgodziny i z umowy zlecenia 480 zł. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego pracownikowi w maju 2019 r.? Czy należy uwzględniać wynagrodzenie za nadgodziny i wynagrodzenie z umowy zlecenia, czy też nie? Jak uzupełniać wynagrodzenie za nadgodziny?

Aktualnie przeglądasz

Lipiec 2019 - Nr 159
Nr 159 Lipiec 2019 r.
wiper-pixel