ZUS podpowiada, jak poradzić sobie z zaległościami składkowymi za 2020 rok


Jako specjaliści prowadzący rozliczenia z ZUS często musimy zdecydować, co zrobić w przypadku, gdy pojawiły się albo dopiero dotkną naszą firmę zaległości w opłacaniu składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom płatników składek i prowadzi akcję informacyjną. Podpowiada na swoich stronach internetowych, co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS oraz jak skorzystać z rozwiązań tarczy antykryzysowej i innych rozwiązań oferowanych przez ZUS.


 

 

Jeżeli zaległość dotyczy wyłącznie roku 2020, to:

1) wobec należności za styczeń – luty 2020 r. można wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty (wniosek RDU) bez naliczania opłaty prolongacyjnej. W przypadku braku możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek można wystąpić z wnioskiem o ulgę również za okresy późniejsze;

2) wobec należności od marca do maja 2020 roku można wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ) pod warunkiem, że spełnione są warunki zwolnienia określone w ustawie; 3) można również opłacić należność główną i wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO).

 

Źródło: www.zus.pl

wiper-pixel