Pakiet Osłonowy przygotowany przez rząd w związku ze skutkami koronawirusa


Polski rząd wprowadza Tarczę Antykryzysową, czyli PAKIET OSŁONOWY, którego wartość szacowana jest na 211 mld zł. Chodzi o to, aby jak najszybciej wprowadzić rozwiązania, które ograniczą negatywne skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników i przedsiębiorstw. Jeszcze nie znamy wszystkich szczegółów – co jest zrozumiałe, ponieważ to wyjątkowe rozwiązanie pojawiło się zaledwie w ciągu dwóch tygodni od momentu wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej wirusem SARS-CoV-2.

17 najważniejszych punktów programu:

 1. W firmach z problemami Państwo przejmie finansowanie 40% wynagrodzenia, a pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60%, pod warunkiem że nie będzie zwalniał pracowników.
 2. Państwo pokryje firmie w kłopotach prawie połowę pensji pracownika na postojowym, a jego wynagrodzenie nie będzie niższe niż płaca minimalna.
 3. Samozatrudnieni, osoby wykonujące umowy zlecenia i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości ok. 2 tys. zł.
 4. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS bez żadnych opłat.
 5. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 roku o wysokość strat w 2020 roku.
 6. Pracownicy mogą skorzystać z wakacji kredytowych w bankach.
 7. Podatnicy skorzystają z przesunięcia terminu rozliczenia PIT do końca czerwca.
 8. Przed nieuzasadnionym wzrostem cen i niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych będzie zapewniał ochronę UOKiK.
 9. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz otrzymać nowe finansowanie zabezpieczone w 80% gwarancjami de minimis BGK. 
 10. Firmy mogą uzyskać kapitał w Polskim Funduszu Rozwoju oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE.
 11. Firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP z odroczonymi o 3 miesiące ratami. 
 12. Mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.
 13. Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld zł dodatkowych środków na walkę z epidemią SARS-CoV-2, rozwój infolinii dla Pacjenta oraz Lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej (DDOM) dla osób starszych.
 14. Firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych. 
 15. Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł w celu pobudzenia gospodarki poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię.
 16. Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych. 
 17. Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace. 
wiper-pixel