Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – czy tylko za dni robocze, czy za dni opieki


Pytanie:

Czy pracownik, który pracuje 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, może wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu zamknięcia przedszkola na każdy dzień kalendarzowy, a nie tylko na dni robocze? Czy mam prawo wypłacić mu zasiłek opiekuńczy za 30 lub 31 dni kalendarzowych z tytułu zamknięcia przedszkola?

Odpowiedź:

Tak, w tym przypadku pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień sprawowanej opieki.

 

 

Przypomnijmy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w wieku do lat 8 wypłaca się na zasadach określonych dla zasiłku opiekuńczego przysługującego w limicie 60 dni w roku kalendarzowym, na ogólnych zasadach. Oznacza to, że rodzic korzystający z opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego lub szkoły albo choroby niani lub opiekuna dziennego z powodu COVID-19 ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień sprawowania tej opieki.

Jeżeli w oświadczeniu w celu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad ww. dzieckiem i ww. okolicznością za maj 2020 roku rodzic uprawniony do tego świadczenia wskaże, że ubiega się o zasiłek za wszystkie dni kalendarzowe tego miesiąca (1– 31 maja 2020 r.), to za wszystkie te dni przysługuje mu zasiłek. Nie ma przy tym znaczenia, że rodzic faktycznie wykonuje pracę w danym miesiącu tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku), ponieważ zasiłek opiekuńczy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują za każdy dzień sprawowanej opieki, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

 


Art. 35 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 870).

wiper-pixel