50-procentowe zwolnienie ze składek dla firm od 10 do 49 ubezpieczonych


Jednym z rozwiązań tarczy antykryzysowej 2.0, z których mogą korzystać przedsiębiorcy, aby zmniejszać ekonomiczne skutki epidemii koronawirusa jest 50-procentowe zwolnienie ze składek dla firm 10-49. Rozwiązania to obowiązuje od 18 kwietnia.

Na wniosek płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, będzie on zwolniony od opłacania należnych składek za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) od 1 lutego do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) od 1 marca do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.


Płatnik, który ma do 9 ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym, nie zapłaci w całości należnych składek, a ten , który ma od 10 do 49 – zapłaci 50%, a z zapłaty pozostałej części zostanie zwolniony. 

Pamiętajmy, że zarówno płatnik, który zgłasza do ubezpieczeń do 9 ubezpieczonych, jak i płatnik zgłaszający od 10 do 49 osób w liczbie ubezpieczonych nie uwzględniają pracowników młodocianych.

Autor: Andrzej Radzisław radca prawny, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
wiper-pixel