AZU 167

ZUS zakwestionował umowy o dzieło – jak poradzić sobie z błędem krytycznym przy korekcie dokumentów

Pytanie: W związku z zakwestionowaniem w czasie kontroli dla jednej z osób umów o dzieło na rzecz umów zlecenia muszę przygotować korektę dokumentów rozliczeniowych za kilka miesięcy 2017 r. Wysłałam już za tę osobę pierwszy dokument ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 0 0. Będą jeszcze kolejne, ponieważ praca była wykonywana z przerwami (pierwsza umowa od 01.02.2017 r. do 31.03.2017 r.; druga od 01.05.2017 r. do 31.05.2017 r.; trzecia od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r.; czwarta od 01.10.2017 r. do 30.11.2017 r.). Przygotowałam też już część korekt ZUS DRA i raportów ZUS RCA. Nie wysłałam ich jednak, ponieważ chcę wysłać je wszystkie razem. Teraz zrobiłam dokumenty za październik 2019 r. i pojawił się błąd krytyczny informujący o braku raportu za ubezpieczonego, za którego muszę zrobić korekty za 2017 r. Osoba ta nie pracuje już u nas, ponieważ wykonywała tylko prace w 2017 r. Co mam zrobić, aby wysłać bieżące dokumenty rozliczeniowe? Błąd krytyczny uniemożliwia mi to.

ZUS może zażądać zwrotu wypłaconych zasiłków bezpośrednio od płatnika

Organ rentowy może wybrać płatnika składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego podjętej w składzie siedmiu sędziów 11 grudnia 2019 r. Oznacza to określone konsekwencje dla płatników składek.

ZUS IWA do 31 stycznia

Do końca stycznia płatnicy składek mają obowiązek przekazać do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA za 2019 r.